Diensten


- Personen-, Familie- & Erfrecht (echtscheidingen, omgangsregeling, erfrecht, schenkingen en testamenten,...)
- Jeugdrecht (problematische opvoedingsituatie, strafzaken, ...)
- Handels- & contractenrecht (koop, verkoop, huur, aanneming, incasso van facturen, ...)
- Zakenrecht & Onroerend goed (Eigendomsrecht, vruchtgebruik, opstal, (erf)pacht, huur, ...)
- Strafrecht (beklaagde, slachtoffer,...)
- Verzekerings- & Aansprakelijkheidsrecht (verkeerszaken, onrechtmatige daad, ...)
- Sociaal recht (arbeidsgeschillen, uitkeringen ziekenkas/werkloosheid, ...)


Tarieven


De wijze van tarifering met de cliënt wordt bij aanvang van de samenwerking besproken. Er wordt gewerkt met voorschotten, periodieke staten en het geven van een gedetailleerd overzicht van de erelonen en kosten.